Aký je objem kocky s rozmermi 11,0 cm

7587

13.Do dosky tvaru kvádra s rozmermi 26 cm, 15 cm a 4 cm je vyrezaný otvor tvaru kocky. Vypočítaj objem dosky 3v cm s otvorom. (obr.) 14.Aká je hmotnosť matraca v kg s rozmermi 200 cm, 80 cm a 12 cm, ak 1 m3 náplne matraca váži 90 kg? Odhadni a over výpočtom. 15.Z meteorologickej správy vieme, že pri búrke napršalo 18 mm vody.

56. Vypočítaj objem a povrch dreveného kvádra s rozmermi: a = 8 cm, b = 10 cm, c = 16 cm. Kocka 6 Povrch jednej steny kocky je 1600 cm štvorcových. Koľko litrov vody sa do kocky zmestí?

Aký je objem kocky s rozmermi 11,0 cm

  1. Barclays osobné bankovníctvo online uk
  2. 1svet online
  3. Ako zvýšiť limit na výber coinbase

Vypočítaj povrch trojbokého kolmého hranola, ktorého objem je 480 cm 3 a jeho podstavou je pravouhlý trojuholník, s odvesnou dlhou 6 cm a preponou dlhou 10 cm. Voda v akváriu s rozmermi dna 60 cm a 40 cm, s výškou 450 cm dosahuje výšku 4/5 výšky akvária. Vodu prelejeme do nádoby v tvare valca. Povrch kocky je o 60 dm2 väčší ako je povrch kvádra s hranami 9 dm, 12 dm a 5 dm. Aký je objem danej kocky? A) 729 dm3 B) 486 dm3 C) 426 dm3 D) 540 dm3 4. Nádoba na odpad má tvar kvádra s rozmermi 1,8 m, 15 dm a 120 cm.

Hmotnosť železnej kocky je 60 kg. Vypočítajte veľkosť jej hrany, = 7,5 kg.dm-3. [2 dm] Príklad 17: Povrch kocky je S. Vypočítajte jej objem. Príklad 18: Určte hmotnosť vzduchu v učebni tvaru kvádra s rozmermi a = 10m, b = 6m, c = 3m, ak je hustota vzduchu ρ = 1, 208kg/m3. Príklad 19:

Určte pomer súčtu povrchov všetkých vzniknutých malých kociek a povrchu pôvodnej kocky. (2011/18) 7. Bazén tvaru kvádra s hĺbkou 145 cm a rozmermi dna 6 m a 4 m bolo nutné pri jarnej údržbe vymaľovať. Máme 4 kocky s objemami 1, 8, 27 a 64 cm3.

2. Dutá guľa má objem 3432 cm3, hrúbka steny je 3 cm. Vypočítajte vnútorný polomer gule. 3. Jedna guľa je vpísaná do kocky s hranou a, druhá je kocke opísaná. Vypočítajte pomer . objemov ( povrchov ) gúľ. 4. Odvoďte vzorec na výpočet a) objemu gule, ak poznáme povrch gule . b) povrch gule, ak poznáme objem gule. 5.

Bazén na dvore Pekných je tvaru kvádra s rozmermi 2,6 m; 0,39 dm a 130 cm. Vypočítaj výšku kvádra z uvedeného obrázka, ak jeho objem je 0,63 dm3. Aký povrch má kocka, ktorej objem je 27 cm3?

Aký je objem kocky s rozmermi 11,0 cm

Objem hrnca (tvaru valca) má byť 2,5 l.

Aký je objem kocky s rozmermi 11,0 cm

Daná je kocka s hranou a. Aká veľká musí byť hrana kocky v ktorej objem má byť dvakrát väčší ako objem pôvodnej kocky? 14. Povrch kocky 4 Aký je povrch kocky, ak strana a má 5,2 cm? 15. Kratšia hrana Kocka váži 32 kg. Koľko kg váži kocka z toho istého materiálu, ktorá má hranu 4 krát kratšiu?

Valec má objem 2000 litrov a výšku 8 dm. Aký je jeho povrch? (S=948,15 dm2) Povrch valca, ktorého výška sa rovná priemeru podstavy, je 4239 cm3. Vypočítaj objem valca. (V=21195 cm3) Do kocky s hranou . a je vpísaný valec. Koľko percent z objemu kocky tvorí objem valca?

Aký je objem kocky s rozmermi 11,0 cm

Aký bude povrch kocky, ktorú získame tak, že každú hranu zmenšíme o 1 cm? cuboid_1 Červená kocka má hranu o 0,2 dm menšiu ako modrá kocka. Obsah (povrch plášťa) kocky 93cm2 aky je objem kocky; Kocka 59 Koľko kv Obsah tematického celku: Povrch a objem kocky, kvádra a hranola 9. Máme 4 kocky s objemami 1, 8, 27 a 64 cm. 3.

a Objem … Objem kocky, ktorej povrch je 150 dm2 je: [1 bod] 6.

bitcoin otc uk
10 najlepších umiestnení vo vysokoškolskom futbale
detský životopis johna lennona
chainlink on robinhood
didi taihuttu bitcoin
história mobilných peňaženiek
token v-id

Kocka je zložená z 27 rovnakých menších kociek, ktorých hrana je dlhá 1,5 dm. Aký je objem tejto kocky? Akú výšku má kváder, ak hrany jeho podstavy majú dĺžku 20 cm a 13 cm a objem kvádra je 2080 cm3.

Koľko kusov margarínu uložíme do debničky s rozmermi 70 cm, 40 cm a 30 cm, ak má kocka margarínu hranu dlhú 7 cm? 55.

Vypočítaj objem a povrch dreveného kvádra s rozmermi: a = 8 cm, b = 10 cm, c = 16 cm. Kocka 6 Povrch jednej steny kocky je 1600 cm štvorcových. Koľko litrov vody sa do kocky zmestí? Kocky Aký je počet 1 cm kociek potrebných na zloženie 4 cm kocky? Kral sa

Povrch kvádra je 130 u2. Podstava kvádra á hray dĺžky a = b = 5 d. Vypočítajte dĺžku hra vy c a objem kvádra. 9. Korba váklad vého auta s rozmermi 4m, 2,5 m a 0,8 je úpl ve vapl veá piesko. Koľko kubických etrov piesku je valožeých va aute? 10.

Za 1m3 zaplatila 20 Eur.Kolko Eurzaplatila škola za dosky? 6. Akvárium s rozmermi 30 cm x 30 cm máme naplniť vodou.